#Totes les propostes formen part de l'E-catàleg d'Activitats pels Ajuntaments de la Diputació de Tarragona, si es contracten mitjançant el vostre Ajuntament, estan totalment subvencionades

Propostes educatives

A Teatre de Maleta atenem les dificultats del sistema educatiu per tractar temes de gran importància social i altament sensibles. Les nostres propostes s’emmarquen d’acord:

 • Decret d’Inclusió (150/2017)
 • Projecte de Convivència (Res. ENS/585/2017)
 • Igualitat de Gènere.
FemTribu_teatredemaleta (5)

Adreçat a alumnes de primària i secundària

Les nostres activitats estan adreçades a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social, perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

De la mateixa manera, treballem des de les Arts Escèniques les Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió personal
 • Dimensió interpersonal
 • Dimensió social

Programa

 • Proposar recursos que completin la xarxa de suports a l’educació inclusiva en els centres, obrint possibilitats per a l’acció, estratègies i formes d’expressió per assolir els objectius.
 • Desenvolupar i enfortir el sentiment de pertinença al grup dins de l’aula.
 • Fomentar actituds mediadores: Arribar a acords voluntaris entre les persones implicades en un conflicte, mantenint un clima positiu de treball i de relació i millorant la convivència.
 • Previndre conductes problemàtiques gestionant els conflictes de manera intel·ligent i pacífica.
 • Oferir propostes i orientacions per millorar la convivència escolar i programes per impulsar la prevenció de violències, especialment les relacionades amb la discriminació sexual i conductes abusives.
 • Implementar programes de prevenció de la violència de gènere en els centres educatius.

Treballant per a una escola inclusiva

Tens alguna necessitat específica?

Propostes “a la carta”, activitats de seguiment, treballem inter-nivells… entre d’altres!

Desplaça cap amunt