#Totes les propostes formen part de l'E-catàleg d'Activitats pels Ajuntaments de la Diputació de Tarragona, si es contracten mitjançant el vostre Ajuntament, estan totalment subvencionades

Tractament de gènere

Treballem des de la perspectiva de gènere, tan en la comunitat educativa com en la societat en general, implicant un canvi d’actitud en les persones. Això suposa el desenvolupament d’un procés, permanent i sistemàtic, que no es limita a la difusió mecànica de conceptes si no a la comprensió.


Volem transmetre el valor de la NO-violència i la igualtat lliure d’estereotips.

És planteja des de l’anàlisi individual, col·lectiu i reflexiu; des del «fer-nos conscients» de les possibilitats per modificar actituds, comportaments, maneres de pensar, de fer, de relacionar-nos… i, sobretot, de responsabilitzar-nos, en el marc d’un procés participatiu i comunitari. En resum, són propostes per implementar programes de prevenció de la violència de gènere;  promoure els sabers de les dones al llarg de la història, les tasques de cura d’altri, i les dones com a protagonistes de la historia.

Objectius

Els objectius generals de la nostres activitats, s’orienten cap a les línies estratègiques de l’Institut Català de les Dones:

  • Educar per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Erradicar la violència masclista.
  • Aconseguir la igualtat de dones i homes en els drets i les responsabilitats familiars, domèstiques, laborals, econòmiques, socials i polítiques.
  • Promoure l’apoderament personal, familiar, laboral, social, cultural i polític de les dones.

Programa

  • Prevenir les discriminacions sexistes reflexionant sobre com la cultura patriarcal i els estereotips de gènere, han condicionat i condicionen els nostres comportaments, facilitant eines per identificar-los conscientment, treballar-los i trencar-los.
  • Promoure la incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere i els sabers de les dones al llarg de la història i el valor de les tasques de cura d’altri.
  • Oferir propostes, orientacions i programes per millorar la convivència i per impulsar la prevenció de violències, especialment les relacionades amb la discriminació sexual i les violències masclistes.
  • Contribuir al desenvolupament personal a través de la creativitat artística despertant el talent de cadascú, la passió per expressar emocions i així poder viure una experiència artística de manera autònoma o en grup.
  • Facilitar que arribin propostes d’activitats sobre tractament de gènere a zones amb pocs recursos, i/o possibilitats geogràfiques, i/o econòmiques; i amb poca experiència en l’ús de l’art i la cultura, com a eina d’intervenció social.
  • Educar per la igualtat efectiva entre totes les persones que conformem les diverses identitats de gènere de la nostra societat, en contínua evolució.
Desplaça cap amunt